HOME太丸出船スケジュール及び予約状況
2016年9月より営業開始
タチウオ・アジ・タコ等、乗り合いで出船中
2019年    2月   
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11 建国記念の日
12
13
14
15
16
17
18
19
タチウオ便
20
休み
21
タチウオ便
22
タチウオ便
23
タチウオ便
2名様ご予約有
24
チャーター便
25
休み
26
タチウオ便
27
タチウオ便
28
タチウオ便
[管理]
CGI-design